Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12625
Title: Щодо розмежування звільнення та припинення повноважень судді
Other Titles: О разграничении увольнения и прекращения полномочий судьи
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: гідна праця
трудове право
адміністративне право
робота суддів
судова влада
запобігання корупції
правове регулювання
трудовий договір
припинення трудових відносин
трудові правовідносини
трудове законодавство
працівник
конституційний правовий режим
конституційний режим
судья
звільнення
сфера праці
суддя
судова реформа
судово-правова реформа
припинення правовідносин
публічні інтереси
припинення трудових правовідносин
кронізм
Issue Date: 2020
Publisher: Національний університет водного господарства та природокористування
Citation: Гладкий В. В. Щодо розмежування звільнення та припинення повноважень судді. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 21–22 трав. 2020 р.): у 2 ч. Рівне : НУВГП, 2020. Ч. 2. С. 96–99.
Abstract: У доповіді обгрунтовується думка, у відповідності до якої підстави «звільнення» судді є певним аналогом (спеціальним виявом) загальних підстав припинення трудоправових відносин з працівником й у вимірі трудових правовідносин із суддею необов’язково можуть обумовити припинення відповідних правовідносин, адже залежать напряму від свободи волі сторін правовідносин та/або дослідження відповідності (достатності) конкретних обставин дійсності загальним правилам (причинно наслідковий зв’язок).
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12625
ISBN: 978-966-327-465-2
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky_V_2020_05RG.pdf872.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.