Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12417
Title: Потокові моделі та методи відмовостійкої маршрутизації в інфокомунікаційних мережах
Other Titles: Flow-based models and methods of fault-tolerant routing in infocommunication networks
Authors: Лемешко, О. В.
Єременко, О. С.
Невзорова, О. С.
Keywords: Інфокомунікаційні мережі
Маршрутизація
математичні моделі та методи
відмовостійкість
масштабованість
безпека
Issue Date: 2020
Publisher: ХНУРЕ
Citation: Лемешко О. В. Потокові моделі та методи відмовостійкої маршрутизації в інфокомунікаційних мережах. Потокові моделі та методи маршрутизації в інфокомунікаційних мережах: відмовостійкість, безпека, масштабованість : монографія / О. В. Лемешко, О. С. Єременко, О. С. Невзорова – Харків : ХНУРЕ, 2020. – С. 52-148.
Abstract: Монографія присвячена питанням, пов’язаним із синтезом математичних моделей і методів маршрутизації, які б слугували подальшою теоретичною основою перспективних протоколів маршрутизації та технологічних засобів управління трафіком для підвищення якості обслуговування, відмовостійкості та масштабованості інфокомунікаційних мереж, а також рівня їх мережної безпеки. Робота призначена для науково-педагогічних працівників, зокрема магістрантів, аспірантів і докторантів, які працюють у галузі інфокомунікацій та мережної безпеки.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12417
ISBN: 978-966-659-282-1
Appears in Collections:Кафедра інфокомунікаційної інженерії (ІКІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chapter2.pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.