Please use this identifier to cite or link to this item: https://openarchive.nure.ua/handle/document/12316
Title: Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів
Authors: Церковна, О. В.
Філенко, Л. В.
Keywords: баскетбол
студент
комп’ютері програми
інформаційні технології
тактика
техніка
Issue Date: 2019
Citation: Філенко Л. В. Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів / Л. В. Філенко, О. В. Церковна // Спортивні ігри.- 2019, N4 (14), с.110-120.
Abstract: У статті розглядаються алгоритми застосування інформаційно-комунікаційних систем на заняттях з баскетболу. Мета: виявити рівень впливу інформаційно-комунікаційних технологій на зацікавленість студентів до вивчення елементів баскетболу в процесі фізичної підготовки. Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, методи інформаційного моделювання навчально-тренувального процесу з баскетболу, анкетування, методи математичної статистики. Результати: у дослідженні приймали участь студенти Харківського національного університету радіоелектроніки 18-20 років, були використані комп’ютерні навчальні програми з баскетболу, гандболу, біомеханічного моделювання рухів людини; анкетування встановило, що найменший рівень балів набрало питання щодо використання комп’ютерних програм біомеханічного моделювання рухів, найбільш високий показник набрало питання щодо визначення рівня зацікавленості студентів до занять з баскетболу. Регресійне моделювання дозволило виявити рівень впливу інформаційно-комунікаційних технологій, зацікавленості студентів до вивчення елементів баскетболу в процесі фізичної підготовки. Експериментальна частина полягала у тому, що протягом 15 навчально-тренувальних занять студентам надавалися у якості додаткових засобів навчання інформаційно-комунікаційні технологій. Система побудови навчально-тренувальних занять суттєво не була змінена. Після закінчення заняття досліджуваним надавалися електронні ресурси комп’ютерних програм для самостійного опанування. Висновки: в результаті впровадження у навчально-тренувальний процес майбутніх фахівців технічного профілю інформаційних технологій вивчення елементів баскетболу було встановлено достовірний приріст у показниках відвідуваності занять та якості навчання. Рівень зацікавленості до занять з баскетболу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання у досліджуваних дещо підвищився, але не мав достовірної різниці у прирості показника.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12316
Appears in Collections:Кафедра фізичного виховання та спорту (ФВС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tser2.pdf662.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.