Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Церковна, О. В.
Філенко, Л. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються алгоритми застосування інформаційно-комунікаційних систем на заняттях з баскетболу. Мета: виявити рівень впливу інформаційно-комунікаційних технологій на зацікавленість студентів до вивчення елементів баскетболу в процесі фізичної підготовки. Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, методи інформаційного моделювання навчально-тренувального процесу з баскетболу, анкетування, методи математичної статистики. Результати: у дослідженні приймали участь студенти Харківського національного університету радіоелектроніки 18-20 років, були використані комп’ютерні навчальні програми з баскетболу, гандболу, біомеханічного моделювання рухів людини; анкетування встановило, що найменший рівень балів набрало питання щодо використання комп’ютерних програм біомеханічного моделювання рухів, найбільш високий показник набрало питання щодо визначення рівня зацікавленості студентів до занять з баскетболу. Регресійне моделювання дозволило виявити рівень впливу інформаційно-комунікаційних технологій, зацікавленості студентів до вивчення елементів баскетболу в процесі фізичної підготовки. Експериментальна частина полягала у тому, що протягом 15 навчально-тренувальних занять студентам надавалися у якості додаткових засобів навчання інформаційно-комунікаційні технологій. Система побудови навчально-тренувальних занять суттєво не була змінена. Після закінчення заняття досліджуваним надавалися електронні ресурси комп’ютерних програм для самостійного опанування. Висновки: в результаті впровадження у навчально-тренувальний процес майбутніх фахівців технічного профілю інформаційних технологій вивчення елементів баскетболу було встановлено достовірний приріст у показниках відвідуваності занять та якості навчання. Рівень зацікавленості до занять з баскетболу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання у досліджуваних дещо підвищився, але не мав достовірної різниці у прирості показника.
Опис
Ключові слова
баскетбол, студент, комп’ютері програми, інформаційні технології, тактика, техніка
Цитування
Філенко Л. В. Інформаційно-комунікаційні технології вивчення елементів баскетболу у процесі фізичнго виховання студентів / Л. В. Філенко, О. В. Церковна // Спортивні ігри.- 2019, N4 (14), с.110-120.