Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/12174
Title: Перспективи врегулювання змін трудового договору
Other Titles: Перспективы урегулирования изменений трудового договора
Authors: Пузанова, В. В.
Keywords: гідна праця
світ праці
працівник
трудове право
роботодавець
трудовий договір
зміна договору
стабільність трудових правовідносин
припинення трудових відносин
новація договору
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний університет внутрішніх справ
Citation: Пузанова В. В. Перспективи врегулювання змін трудового договору // Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матер. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 28 трав. 2020 р.). Харків : ХНУВС, 2020. С.310–313.
Abstract: У доповіді узагальнюється наукова думка про подальші перспективи розвитку правового регулювання зміни трудового договору у законодавстві України про працю. Обґрунтовується, що на сьогоднішній день ученими не було досягнуто єдиної моделі теоретичного осмислення видів зміни трудового договору. Окрім того, надзвичайно дискусійними залишаються також питання про те, що саме потрібно розуміти під такими видами зміни умов договору. Ускладнює це питання той факт, що сьогодні низка юристів-трудовиків, котрі досліджують проблематику зміни трудового договору, дотримуються різних підходів до розуміння вказаних видів змін договору, а також у своїх дослідженнях називають їх різними термінами («модифікація трудового договору», «новація трудового договору»), що, звісно, шкодить понятійному апарату трудового права. З цього приводу наголосимо, що відповідна варіативність не є конструктивною для належного формування наукової думки про зміни трудового договору, на підставі якої будуть створюватись положення нового кодифікованого законодавчого акта України про працю. Більше того, «новація» трудового договору взагалі не має жодного відношення до зміни трудового договору.
URI: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9059
http://openarchive.nure.ua/handle/document/12174
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puzanova_RG_KhNUVS.pdf974.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.