Метод збільшення динамічного діапазону акустооптичного аналізатора спектра радіосигналів

Зображення мініатюри
Дата
2012
Автори
Карнаух, В. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертаційній роботі розроблено метод збільшення динамічного діапазону аустооптичних аналізаторів спектра радіосигналів (АОАС PC). Використання вдосконаленої математичної моделі сигналів дозволяє урахувати випадковий характер світлових сигналів та пояснити ефект появи помилкових максимумів у дифракційній картині. Експериментальні дослідження довели, що завдяки застосуванню розробленого методу динамічний діапазон АОАС PC можливо збільшити у десятки разів залежно від умов реєстрації PC. Застосування даного методу в АОАС дозволяє розширити його динамічний діапазон як у бік збільшення потужностей прийнятих PC (за рахунок поєднання процедур послаблення та накопичення), так і у бік зменшення їхніх потужностей (за рахунок вибору оптимального часу накопичення сигналів в одиничному кадрі та їх подальшого накопичення). При цьому обмеження на застосування даного методу не залежать від потужностей PC і завад, а визначаються лише технічною досконалістю елементної бази (зокрема атенюаторів і ПЗС-матриць). За результатами теоретичних та експериментальних досліджень розроблено рекомендації з технічної реалізації методу. Запропоновано структурну схему, що реалізує даний метод. The urgent scientific and technical problem of development of method for increasing dynamic range of acoustic optical spectrum analyzer of radio signals is solved in the dissertation work. The problem is resolved on the base of improved mathematical model which is built with subject to non-linear distortion with registration of big power spread signals and phonon-phonon interaction in acoustooptical modulator as well as signals multiplicative transformation in photo detector with large-scale amplitudes of signal and interference. As opposed to traditional approach based on wave description of optical irradiation using of improved model will allowing taking into consideration random character of optical signals and describe faulty diffraction peaks (non coincidence with Bragg diffraction pattern) appearance. Experimental results shows the implementation of developed method it is possible to increase the dynamic range of acoustic optical spectrum analyzer of radio signals tenfold in dependence of radio signals registration conditions. Implementation of the method will allow increasing dynamic range as to higher power of sensed signal (by means of combining of attenuation and accumulation) as to smaller power of signals (by the use of optimal exposure time within a single shot with following interframe accumulation). Limitations of the method implementation are irrespective from power of radio signals and interferences and become formed by perfection of elements (i.e. attenuators and CCD detectors). As a result of theoretical and experimental analysis technical guidance for developed method implementation are worked out. The propositions on technical realization of the method are introduced.
Опис
Ключові слова
акустооптичний аналізатор спектра, радіочастотний аналіз, динамічний діапазон, обробка оптичних сигналів, acoustic optical spectrum analyzer, radio frequency analysis, dynamic range, optical signals processing
Цитування
Карнаух В. В. Метод збільшення динамічного діапазону акустооптичного аналізатора спектра радіосигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 "Радіотехнічні і телевізійні системи" / В. В. Карнаух ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х., 2012. - 19 с.
Колекції