Звіт про науково-дослідну роботу № 268 Персональний віртуальний кіберкомп’ютер та інфраструктура аналізу кіберпростору

Зображення мініатюри
Дата
2015
Автори
Чумаченко, С. В.
Хаханов, В. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета НДР – створення індивідуального та віртуального комп’ютера в кіберпросторі для виконання інтелектуальних транзакцій з даними і сервісами, орієнтованими на кожну людину. Об’єкт дослідження – кіберпростір як сукупність взаємозв’язаних сервісів та даних, що доставляються користувачу. Предмет дослідження: віртуальний персональний кіберкомп’ютер як новий тип інтелектуального інтерфейсу між кіберпростором та користувачем. Методи дослідження – булева алгебра, векторно-асоціативна логіка, теорія множин, теорія графів, теорія цифрових автоматів – для побудови моделей тестування; логічний аналіз, теорія алгоритмів, методи проектування та моделювання цифрових систем – для синтезу тестів, структур даних і сервісного обслуговування; методи аналізу якості моделей та ефективності сервісного обслуговування цифрових систем – для досягнення заданої глибини пошуку дефектів запропонованими методами; internet of things, big data analytics, кубітні структури даних, квантові технології обчислення, моделі кіберфізичних систем – для управління даними. За завданням НДР проведено аналіз стану проблеми, висвітлені основні задачі та проблемні питання, означені шляхи їх реалізації, наведено характеристику основних наукових та практичних результатів роботи. Науково-практичним результатом, на одержання якого була спрямована НДР, є розробка та впровадження методів та моделей, орієнтованих на створення персонального віртуального кіберкомп’ютера та інфраструктури аналізу кіберпростору, який потенційно використовує всі структурні, обчислювальні та інтелектуальні потужності кіберпростору планети.
Опис
Ключові слова
віртуальний кіберкомп’ютер, кіберфізична система, цифрові кубітні структури, цифрові системи, великі дані, мультипроцесор, векторно-логічний аналіз і простір, критерій якості, діагностування несправностей пам’яті, процес-модель
Цитування
Колекції