Акустичний метод вимірювання вологості в атмосфері

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Бражник, А. Р.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Виконано аналіз методів і засобів акустичного зондування атмосфери, обґрунтовано двохчастотний метод вимірювання відносної вологості повітря. На підставі даних великого числа експериментальних досліджень методами екстра- та інтерполяції отримані значення коефіцієнта поглинання звуку в широкому діапазоні частот, температур і вологостей. Розроблено і обґрунтовано структурну схему модифікації содару для вимірювання вологості. Сформовано загальні рекомендації з побудови подібних систем.
Опис
Ключові слова
акустичне зондування, атмосфера, вологість, тривалість імпульсу, коефіцієнт поглинання, содар, температура, турбулентність
Цитування
Бражник А. Р. Акустичний метод вимірювання вологості в атмосфері : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка / А. Р. Бражник ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 71 с.