Синтез структури комп'ютерної мережі на основі генетичних алгоритмів

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Воронін, А. І.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є розробка автомасштабуємої адаптивної моделі, яка може опрацьовувати зображення з довільними варіаціями шкали яскравостей та відповідного програмного комплексу, який дозволяє, шляхом градаційной корекції, значно покращити показники яскравості. Об’єктом дослідження є розробка алгоритмів поліпшення якості цифрових зображень, які забезпечують необхідну ефективність роботи мережі, синтезованої на основі генетичних алгоритмів. Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогодення більшість програм, як правило, дають прийнятні практичні результати в умовах перетворення значень яскравості з вхідного інтервалу(0, 255) на аналогічний йому вихідний інтервал значень(0, 255). Адаптивна модель градаційної корекції дозволить перетворювати яскравості з довільного вхідного діапазону на більш ширший вихідний діапазон, що одночасно поліпшить і контрастність, не погіршуючи візуального сприйняття фрагментів зображення. У роботі проведено аналіз методів корекції цифрових зображень та порівняльний аналіз цих методів. Розроблена структура порівняльного аналізу ефективності моделей і методів градаційної корекції цифрового зображення. Враховуючи якість отриманих зображень, визначається модель градаційної корекції цифрового зображення, яка найбільш задовольняє вимоги користувача.
Опис
Ключові слова
КОМПЬЮТЕРНА МЕРЕЖА, ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ, ГРАДАЦІЙНА КОРЕКЦІЯ, ЦИФРОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ, МОДИФІКОВАНА ФУНКЦІЯ
Цитування
Воронін А. І. Синтез структури комп'ютерної мережі на основі генетичних алгоритмів : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / А.І. Воронін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 69 с.