Модель згорткової нейронної мережі для обробки великих зображень

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Автори
Лебедєв, В. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою атестаційної роботи є розробка моделі згорткової нейронної мережі та ефективного методу машинного навчання за прийнятний час для вирішення завдань розпізнавання великих обсягів зображень. У ході виконання атестаційної роботи зроблений аналіз нейронних мереж для завдання класифікації зображень та методів збору, передачі та обробки великих даних. Була виконана паралельна реалізація згорткової нейронної мережі на графічних картах, що дозволило класифікувати великі обсяги зображень на порядок швидше, ніж на центральному процесорі.
Опис
Ключові слова
ЗГОРТКОВА НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ГЛИБОКЕ НАВЧАННЯ, ОБРОБКА ЗОБРАЖЕНЬ, ВЕЛИКІ ДАНІ, КЛАСИФІКАЦІЯ
Цитування
Лебедєв В. О. Модель згорткової нейронної мережі для обробки великих зображень : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія / В. О. Лебедєв ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2019. – 90 с.