Інформаційна технологія оцінювання тепломасообмінного процесу

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Єрохін, А. Л.
Зацеркляний, Г. А.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблені математичні моделі основних варіантів взаємопов'язаного і взаємообумовленого тепломасообмінного процесу у складній системі. Описано структуру інформаційної технології аналізу та оцінювання тепломасообмінного процесу. Встановлено зв'язок між елементами розроблених математичних моделей та елементами опису структур даних інформаційної технології. Mathematical models of the basic variants of the interconnected and interdependent heat and mass transfer process in a complex system have been developed. The structure of information technology of analysis and evaluation of heat and mass transfer process is described. The connection between the elements of the developed mathematical models and the elements of the description of information technology data structures.
Опис
Ключові слова
Теплопровідність, конвективний тепломасообмін, радіаційний тепломасообмін, інформаційна технологія, препроцесор
Цитування
Єрохін, А. Л. Інформаційна технологія оцінювання тепломасообмінного процесу / А. Л. Єрохін, Г. А. Зацеркляний // АСУ та прилади автоматики. – 2019. – № 176. – С. 43-48.