Моделювання неавтономної збуренної системи iз захистом

Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Потьомкін, О. В.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єкт дослідження – система із захистом від шкідливих факторів зовнішнього впливу. Мета роботі – проведення дослідження проблеми стійкості в ергатичній системі із захистом при зовнішньому збуренні інтенсивностей шкідливих викидів, яке моделюється малим по амплітуді синусоїдальним збуренням правої частини базової моделі та розглянути сингулярні і мішані системи. Методи дослідження – аналітичний і чисельний методи розв’язку системи диференціальних рівнянь.
Опис
Ключові слова
асимптотика, біфуркація, лінеаризація, об’єкт захисту, синусоїдальне збурення, стійкість, модель вольтерра
Цитування
Потьомкін О. В. Моделювання неавтономної збуренної системи iз захистом : пояснювальна записка до атестаційної роботи здобувача вищої освіти на другому (магістерському) рівні, спеціальність 124 Системний аналіз / О. В. Потьомкін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, кафедра Прикладної математики . – Харків, 2019. – 72 с.