Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10170
Title: Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні
Other Titles: Концептуализация предупреждения и противодействия непотифической практике в Украине
Authors: Гладкий, В. В.
Keywords: викривач
corruption
корупція
прийнятність корупції
протидія корупції
противодействие коррупции
коррупция
acceptability of corruption
corruption crime
counteraction to corruption
subject of a corruption crime
subject of crime
price of corruption services
rampant corruption
антикорупційний режим
антикорупційний правовий режим
непотизм
непотифічна практика
конфлікт інтересів
загальне благо
приватні інтереси
публічні інтереси
фаворитизм
кронізм
кумовство
близькі особи
антикорупційне законодавство
вдосконалення законодавства
Issue Date: 2019
Publisher: Юрінком Інтер
Citation: Гладкий, В. В. Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні / В. В. Гладкий // Юридична Україна. 2019. № 1–2(193–194).С. 72–75. doi:10.5281/zenodo.3534936
Abstract: У статті вперше детально проаналізовано та узагальнено питання правового регулювання попередження та протидії непотифічній практиці, як об'єкивного вияву непотизму, що є окремим видом фаворитизму. Наукова новизна також виявляється в низці пропозицій, котрі стосуються вдосконалення чинного законодавста України про запобігання корупції у частині норм, якими врегульовується попередження та протидія непотифічній практиці.
URI: http://openarchive.nure.ua/handle/document/10170
Appears in Collections:Наукові публікації колег з інших університетів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hladky_V.V._Yurid_Ukr-1_2019RG.pdfСтаття708.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.