Please use this identifier to cite or link to this item: http://openarchive.nure.ua/handle/document/2781
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКуля, Ю. Е.-
dc.date.accessioned2016-09-16T12:16:30Z-
dc.date.available2016-09-16T12:16:30Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationКуля, Ю. Е. Методи збільшення часу життя автономної безпроводової сенсорної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій" / Ю. Е. Куля ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 24 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://openarchive.nure.ua/handle/document/2781-
dc.description.abstractРобота присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної задачі, яка полягає в розробці нових і розвитку існуючих методів збільшення часу життя автономної БСМ за рахунок оптимізації параметрів входу-виходу сенсорів в режим сну при різній інтенсивності трафіку і застосування енергоефективних режимів роботи, що забезпечують корекцію потужності сигналів на підставі результатів вимірювань дальності зв'язку, з урахуванням особливостей проходження сигналу в радіоканалі і прийому. В роботі проведено аналіз споживаної потужності і часу життя автономних вузлів БСМ. Отримали подальший розвиток моделі, для оцінки енергоспоживання вузлами БСМ за рахунок того, що в них враховані залежності енергетичних втрат від періоду передачі сигнальних пакетів, періоду прослуховування каналу та алгоритму пробудження вузлів. Розроблено новий метод управління енергетичним балансом вузлів БСС на основі технології ZigBee, особливістю якого є врахування залежності коефіцієнта посилення АРП (Автоматичне Регулювання Посилення) в радіоприймачі і АРП (Автоматичне Регулювання Потужності) в радіопередавачі від заданої достовірності передачі повідомлень і характеристик радіоканалу. Розглянуто методи енергозбереження при вирішенні задач маршрутизації, новизна яких полягає в обгрунтуванні раціонального вибору метрики для протоколів маршрутизації, з урахуванням усунення дисбалансу енергоспоживання.The work is devoted to solving actual scientific and applied problem, which is to develop new and developing existing methods to increase the lifetime of battery life by optimizing the WSN parameters input-output sensors to sleep at different intensity of traffic and the use of energy-efficient modes of operation, providing power correction signal on the basis of communication range of measurements, taking into account the characteristics of the signal in the radio channel and reception. The paper analyzes the power consumption and lifetime of autonomous nodes WSN. Further developed models for estimating power nodes WSN due to the fact that they take into account the energy loss depending on the period of the transmission signal packet channel listening period, the algorithm wake nodes. Developed a new method of management of the energy balance of nodes WSN-based ZigBee technology, feature of which is account of dependence of the automatic gain control in the radio and automatic power control in a radio transmitter of a given message transmission reliability and performance of the radio channel. The methods for solving problems of energy saving routing recency of which consists in substantiation of rational choice metric for routing protocols, given the elimination of the imbalance energy consumption.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectбезпроводова сенсорна мережаuk_UA
dc.subjectенергоспоживанняuk_UA
dc.subjectдатчикиuk_UA
dc.subjectwireless sensor networkuk_UA
dc.subjectenergy consumptionuk_UA
dc.subjectsensorsuk_UA
dc.titleМетоди збільшення часу життя автономної безпроводової сенсорної мережіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KulyaUE.doc2.31 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.